Vad gäller?

Vad gäller?

Köpa elmateriel själv

Kan man som konsument själv tillhandahålla elmateriel? EIO har tagit fram en broschyr som behandlar detta.  Läs mer här!

ROT

I många fall av renoveringsarbeten så har man som kund möjlighet att göra ROT-avdrag. Läs mer här!

Solcellsmontering

Sedan den 1 juli 2017 gäller de nya starkströmsföreskrifterna i Sverige. Det innebär bland annat att allt arbete med solcellsmontering klassas som elinstallationsarbete och får då endast utföras av företag som är registrerade hos elsäkerhetsverket.Läs mer här!