Sponsring

Sponsringspolicy

 

Prolekta vill genom sponsring stödja gotländsk idrott.

Vilka sponsrar vi

Under 2016-2017 har vi valt att sponsra ungdomsidrott på Gotland.

Vi sponsrar inte

  • Politisk eller religiös verksamhet.
  • Organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet.
  • Verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller integritetskränkande.

Ansökan

Förfrågningar eller ansökan om sponsring hanteras endast via vårt kontaktformulär.

Ange sponsring i ämnesraden. Beskriv kortfattat vad och vem sponsringen avser.

Kontaktformulär