Smarta hus

Smarta hus

Idag finns många möjligheter att göra  smarta installationer. Möjligheterna är nästan obegränsade.

  • Styrning av  belysning och värme
  • Larm och säkerhet
  • Övervakning och fjärrstyrning
  • Energibesparing

 

Nu  behöver du inte fråga vad du kan göra för ditt hus, utan vad ditt hus kan göra  för dig.

 

Vi arbetar bland annat med Elko Living System och KNX.

Elko Living System